Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
WYSZUKIWARKA


Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych
Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych
Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”
wtorek, 22 sierpnia 2017
234 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Powiat Przasnyski – Stolica Kultury Mazowsza 2014
Radni Rady Gminy Czernice Borowe
Statystyczne Vademecum Samorządowca
Stop wypalaniu traw
Muzeum Ziemi Makowskiej i Garnizonu Różan
KRUS
Zielona linia
Mazowiecka Izba Rolnicza
kzp
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Rys historyczny

 

„Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” T. 1 – T. 15, Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914 na stronach 821-822 (T.1) zawiera następującą informację na temat miejscowości Czernice Borowe: „Cz.-borowe, duża wieś w pow. przasnyskim gminie Chojnowo, par. Czer.- borowe, od Przasnysza o 10 i pół wiorst odległa, od Mławy 24 i pół, przy szosie z Przasnysza do Mławy. Przestrzeni zajmuje razem 2069 m. Włościańskie grunta zajmują 412 m. wraz z probostwem. Z tego gruntu ornego 312 m., łąki, paśniki, cmentarz i nieużytki 59, ogrody warzywne i owocowe 43. Dworskie grunta zajmują razem 1654 m. Gruntu ornego 855, lasów 513, łąk74, pastewników 127, ogrodów 12, wód, piasków i nieużytków 72. Gruntów pszennych II klasy 650 m., żytnich I i II 127 i 64, łąk II i III klasy 18 i 56, lasów I kl. 513, pastewników I kl. 127 m. Las utrzymywany w dobrym stanie, przeważnie sosnowy i brzozowy. Domów 46, mk. 526 t.j. 256 płci męzkiej, 270 żeńskiej. Z tego 7 mojżeszowego, 5 luterańskiego wyznania, reszta zaś katolicy. Włościan uwłaszczonych jest 103. Na dworskich gruntach plantacya buraków na wielką skalę. Gospodarstwo w dosyć zaniedbanym stanie. Pałac na górze, ogród, wiatrak, kuźnia, karczma. Kościół parafialny w stylu gotyckim, zbudowany przez Jakóba Pocztę, kasztelana ciechanowskiego w r. 1398. Podanie niesie jakoby Jakób Poczta, polując, w tem miejscu gdzie teraźniejszy kościół zabił jelenia i między rogami znalazł krzyż zrośnięty z kości rogowej a na pamiątkę zbudował z początku figurę, później kaplicę i kościół. Rogi te dotychczas wiszą w kościele i są nadzwyczaj wielkie. Kościół teraz znajduje się w dobrym stanie, murowany i duży, w 1856 odnowiony, stoi na górze naprzeciwko pałacu i wiatraka również wzniesionych na górach. Ponieważ wszystkie 3 góry stoją w jednej linii, przypuszczają zatem, że były one sztucznie usypane. Włościanie w Cz. w znacznej liczbie umieją czytać i pisać. Ludność parafii Czernice wynosi 2320 dusz i należy do dekanatu przasnyskiego, dawniej ciechanowskiego. Parafia obejmuje następujące wsie: Chojnowo, Chojnówko, Chrostowo-Brońki, Chrostowo-Wielkie, Chrostowo-Zalesie, Czernice-Borowe, Dzielin, Jabłonowo, Kownaty Maciejowięta, Kuskowo Dzierzno, Miłoszewiec Kmiecy, Miłoszewiec-Ostafieje, Miłoszewiec-Joki, Ostrowie, Załogi- Jędrzejki, Załogi-Cibory, Zembrzus, Żebry-Ićki, Żebry-Kordy, Żebry-Marcisze (Marcysie), razem 20 miejscowości. W kościele czernickim zasługuje na uwagę obraz Matki Boskiej w wielkim ołtarzu i rzeźba Pan Jezus na krzyżu w bocznym. We wsi 4 stawy, z tych 3 zarybione; jeden 7-morgowy. R. 1827 było tu 31 dm, 384 mk.”.

10592899_568812056562512_2756670844109603144_n

Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego – J.M.Bazewicz,wydany w 1907 roku.Obie zaprezentowane strony z albumu ilustrują Gubernię Płocką ze wskazaniem na powiaty – ciechanowski oraz przasnyski. (źródło: Mirosław Krejpowicz).

Także notki dotyczące innych wsi z obecnie funkcjonującej Gminy Czernice Borowe znalazły swe miejsce wśród haseł „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”. I tak na stronie 397 tomu IX odnaleźć można opis dla miejscowości Rostkowo:Rostkowo, wś i fol., pow. Przasnyski, gm.Chojnowo, par.Węgra, odl. 5 w. od Przasnysza, ma 30 dm., 389 mk. FOL.R. w 1870 r. rozl. mr.1265:gr or. I ogr.mr 737, łąk mr. 108, past.mr142, lasu mr.266, wody mr. 2., nieuż. mr 10; bud. Mur. 6, z drz. 15, pokłady marglu wapiennego. Wś R. os. 41, gr. Mr. 206. Jest to dawna siedziba rodu Kostków i miejsce urodzenia (w 1550 r.) Stanisława Kostki, słynnego z pobożności i ascetycznego życia młodzieńca, kanonizowanego w 1714 r. Dobra Rostkowo w 1594 r. przeszły drogą kupna w ręce Zielińskich i do 1831 r. były w ręku tej rodziny. W 1836 r. zostały sprzedane przez licytacyą. Wkrótce po kanonizacji św. Stanisława Kostki wzniósł dziedzic R. Zieliński Józef kościół drewniany o dwu wieżach, dachówką kryty. Stanowił on filią par. Przasnysz. O tym kościele mówi już wizyta bisk. Szembeka z 1756 r. obsługiwali ten kościół jezuici, a po ich kasacie mieszkał tu świecki kapelan. W 1820 r., w skutek zrujnowania budowli, kościół został zapieczętowany a przybory kościelne przeniesiono do Przasnysza. W 1860 r. budynek walący się już został rozebrany. Ob.Uwagi nad artyk. Kś.Osieckiego: „z Przasnyskiego”, przez Gust. Zielińskiego (Korresp.Płocki, 1880 r. nr 93)”. Na stronie 622 tomu I znajduje się obszerna wzmianka na temat miejscowości Chojnowo, która stanowiła niegdyś wieś gminną: ”wś gminna, pow. Przasnyski, gm. Chojnowo, par. Czernice-borowe, o 7 w. odległa od Przasnysza, przy szosie prowadzącej z Przasnysza do Mławy, od stacyi kolei nadwiślańskiej Ciechanowa o 17 wiorst. Urząd gminny i kancelarya wójta we wsi Węgrze o 3 i pół wiorsty. Rozległość gruntu dworskiego ornego 676 morg., past. i łąk 115, lasu 120, innych pól i nieużytków 50 morgów; włościańskie grunta zajmują 31 morg. Wszystkich gruntów razem 992 m. Do Ch. Należała wioska Chojnówko, w której po uwłaszczeniu włościan grunta przeszły na ich własność. Domów w Ch. Jest 26, z tego 11 dworskich, reszta włościn. Na dworskich gruntach wysiano 1879 r. oziminy 200 korcy, jarzyny też 200; zebrano zaś oziminy 1400 korcy, a jarzyny 1000. Grunta w CH. Przeważnie pszenne II klasy i żytnie I i II. Pokłady torfu 3 i pół łokcia grube. Płodozmian 8-polowy, wieś dobrze zagospodarowana. We wsi znajdują się: dwór murowany z dużym ogrodem, wiatrak, kuźnia; zabudowania dworskie w dobrym stanie. Mieszkańców 240, z tego 233 wyznania rzymsko-katol., 7 zaś mojżeszowego. Czytać i pisać umie 36, czytać 30. W lesie tutejszym niegdyś ukrywała się szajka opryszków pod dowództwem Kosobudzkiego, którego stracono w Makowie, wyciągnąwszy go w kościele z za ołtarza gdzie się ukrył. Własność Chełchowskiego. Gmina Chojnowo zajmuje południowo-zachodnią część powiatu przasnyskiego. Do Gminy należy 48 wsi i osad: Borkowo-boksy, Borkowo-falenta, Brzezice Chojnowo, Chojnówko, Chrostowo-brońki, Chrostowo-wielkie, Chrostowo-zalesie, Czernice-borowe, Dzielin, Górki, Grójce, Jabłonowo, Kijewice, Klewki, Kot, Kownaty-Maciejowieta, Miłoszewiec kmiecy, Miłoszewiec-ostafieje, Miłoszewiec-Toki, Mirowo, Mchowo, Nałęcze, Obrąb, Obrębiec, Olszewiec, Pierzchały-Błażeje, Pierzchały Starawieś, Rostkowo, Rudno kmiece, Smoleń-brzęczki, Smoleń-daćbogi, Smoleń-poluby, Smoleń-suwino, Smoleń-trzcianka, Szczepanki nowiny, Szczepanki piechy, Szczepanki starawieś, Załogi-Jędrzejki, Załogi-Cibory, Zembrzus, Zbyroż, Żebry-Icki, Żebry-Kordy, Żebry-Marcisze (mascysie), Kuskowo-dzierzno i Łanięta. Z tych 48 wsi tylko 8 jest dworskich, 3 włościańskie, reszta zaś należy do drobnej szlachty. Ludność gminy wynosi 6264 dusz. Z tego 146 wyznania mojżeszowego i 12 ewang. Ludność rzymsko katolicka ma parafie w Czernicach, Węgrze i mieście powiatowym Przasnyszu. Przestrzeni gmina zajmuje 18488 morgów, z czego na drobno-szlacheckie grunta wypada 9894, na dworskie 6064 i na włościańskie 2530 morg. Domów we wszystkich wsiach jest 609. Żadnych zakładów przemysłowych nie ma; 1 cegielnia, 9 wiatraków, 1 młyn wodny, 12 kuźni i 6 karczm. Gmina Ch. z Karwaczem stanowi sąd gminny okręgu I we Mchowie. Szkółek elementarnych nie ma ani jednej. GmiGminę przerzynają rzeka Węgierka, szosa z Przasnysza do Mławy i z Przasnysza do Chorzel. Boczne drogi w bardzo złym stanie. Lasów mało, ztąd daje się uczuwać brak drzewa. We wsi Dzielinie izrael. dom modl.”. Opis miejscowości Pawłowo Kościelne odnajdujemy na stronie 913 tomu VII: „Pawłowo Kościelne, wś i fol., i P. Nowe, wś, pow. przasnyski, gm. Dzierzgowo, par. Pawłowo, odl. o 12 w. od Przasnysza. Posiada kościół par. murowany. P. Kościelne ma 19 dm., 227 mk., a P. Nowe 9 dm., 61 mk. W 1878 r., fol. P. Kościelne, z os. Kosmówka i wsią P. Kościelne i P. Nowe miał rozl. domin. mr. 973: gr. or. mr.550, łąk mr. 6, past.mr. 68, lasu mr. 262, nieużyt.mr. 29; bud. mur. 4, z drzewa 18; las nieurządzony. Wś P. Kościelne os. 27, z gruntem mr. 240. Kościół i parafia erekcyi niewiadomej. Istniał już w 1456 r. Obecny wystawił podobno w 1704 r. dziedzic P. Dzierzgowski. P. par., dek. przasnyski, ma 1148 dusz.”. Tomy I, III, VII, XIII oraz XIV zawierają krótkie wzmianki odpowiednio o miejscowościach Borkowo Boksy, Borkowo Falenta, Jastrzębiec, Obrębiec, Olszewiec, Węgra, Zberoż, Zembrzus Wielki: „Borkowo, okolica szlachecka, pow. przasnyski, gm. Chojnowo, par. Węgra; w obrębie jej leżą wsie B. Boksy i B. Falęta. B. Boksy wś przez drobną szlachtę zamieszkała, ma 14 dm., 100 mk., 2589 m. obszaru. B. Falęta, wś przez drobną szlachtę zaludniona, ma 444 m.obszaru. W 1827 r. było tu 29 dm. i 127 mieszk., obecnie 21 dm. i 225 mk.; do tej wsi należy karczma, wiatrak i kuźnia.”; „Jastrzębiec, wś, pow. przasnyski, gm. Dzierzgowo, par. Krzynowłoga-mała, odl. o 13 w. od Przasnysza, ma browar, wiatrak, 21 dm., 218 mk.,582 mr. gruntu dobrego, 16 mr. nieuż. Folw. J. z wsią Jastrzębin i Pawłówko. Podług opisu z r. 1866 miał rozl. mr. 587, grunta orne i ogrody mr. 341, łąk mr.10, lasu mr. 120, pastwisk i zarośli mr. 110, nieużytki i place mr. 6. Wieś J. osad 15, z gruntem mr. 198.”; „Obrębiec, wś, pow. przasnyski, gm. Chojnowo, par. Węgra, odl. 5 w. od Przasnysza, ma 13 dm., 190 mk. Rozl. dominalna wynosiła w 1866 r. mr. 588. Wś O. os. 21, z gr.mr.70.”; „Olszewiec, wś i kol. pow. przasnyski, gm. Chojnowo, par. Węgra, odl.o 7 w. od Przasnysza, ma 34 dm., 340 mk., 1225 mr. i został rozkolonizowany na 22 części. Wś O. miała 26 osad i 75 mr. ziemi.”; „Węgra, wś i trzy fol. Nad rzeką Węgierką, pow. Przasnyski, gm. Chojnowo, par. Węgra, odl. 8 ½ w. od Przasnysza, posiada kościół par. drewniany, urz. gm., cegielnią, 28 dm., 300mk.i ogólnego obszaru 1152 mr. W 1827 r. było 26 dm. 212 mk. W r. 1880 fol. W. lit. A. rozl. mr. 370: gr. or. i ogr. mr. 318, łąk mr. 30, past. mr. 10, nieuż. mr. 11; bud.mur. 1, drewn.11. Wś W. os. 36, mr.116. Fol. W. lit. B w r. 1878 rozl. mr 128: gr. or.i ogr.mr.102, łąk mr. 20, nieuż.mr. 6; bud. drew. 6. Wś W. lit. B os. 2. Fol. W. lit. D rozl. mr. 371: gr.or.i ogr. mr.280, łąk mr. 74, past. mr 9, nieuż.mr. 8; bud. drew. 11. Kościół I parafia erekcyi nieznanej. Istniał już w r. 1567. Obecny, drewniany, wystawił r. 1730 Bartłomiej Węgierski, dziedzic dóbr. R. 1567 według reg. pobor. wś składała się z części szlacheckich: dwie po 2 włóki płaciły od 5 ogrod., 3 włóki od 3 ogrod., 1 wł. od 1 ogr., 6 ½ wł. od 3 ogr. (Źródła dziej., t.XVI, str 340). W paraf., dekan. przasnyski, 2600 dusz.”; „Zberoż, wś i fol., pow. przasnyski, gm. Chojnowo, par. Węgra. w 1827 r. miała 10 dm., 124 mk. W r. 1868 fol. Z. rozl. mr. 426: gr. or. i ogr. mr. 373, łak mr. 7, past. mr. 45, nieuż. mr. 1. Wś Z.os.20, mr. 115. W r. 1561 w części „Zberos Kaki” była 1 wł., 2 ogr.; Z. Rostków, Jan Rostkowski od 3 wł.( paw., Mazow., 341).”; „Zembrzus Wielki, r. 1567 Zembrusse Wielkie, wś, pow. przasnyski, gm. Chojnowo, par. Czernice, odl. 13 w. od Przasnysza, ma 20 dm., 158 mk., 587 mr. W r. 1827 było 36 dm., 162 mk., par. Janów.”

Udostępniła: Monika Łukasiak


Kontakt
Przetargi
Fotogaleria
Archiwum aktualności
Archiwalna strona www
Poczta przez www
Do pobrania
Dzienniki Ustaw
Monitory Polskie
Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowieckiego
Biuletyn Informacji Publicznej
facebook
Inwestycje
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
PROW 2014-2020
RPO WM 2014-2020
Lokalny Program Rewitalizacji
EFS
Odnowa i Rozwój Wsi w ramach PROW
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
PROW
RPO WM 2007 – 2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PPWOW
Urząd Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415  Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie
tel.: 23 674 62 15 , fax: 23 677 00 13, email: sekretariat@czerniceborowe.pl, http://www.czerniceborowe.pl
NIP: 566-16-19-271 , Regon: 000539058
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x